UB Salon Shop

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste (Privacy Policy)

Tämä tietosuojaseloste on astunut voimaan 25.5.2018 ja se on laadittu uusien EU:n tietosuojavaatimusten mukaisesti.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien yrityksemme Kauneuskeskus Eleganssi Oy:n (Universal Beauty Academy & Salons) palveluita.
Tässä tietosuojaselosteessa muun muassa kuvataan:

Miten yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja. Minkälaisia henkilötietoja yrityksemme voi kerätä asiakkaista. Mihin tarkoituksiin yrityksemme voi käyttää asiakkaiden henkilötietoja.

Rekisterin ylläpitäjät :

Kauneuskeskus Eleganssi Oy:n (Universal Beauty Academy & Salons) sen asiakasrekistereiden ja postituslistojen ylläpitäjinä. Yrityksen työntekijöillä on salassapitovelvoite.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot :

Puhelinnumero: 0400986282. Sähköpostiosoite: info@universalbeauty.fi. Osoite: Väinönkatu 15L, 40100 Jyväskylä. Rekisterin nimi. Asiakasrekisteri/postituslistat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta :

Asiakasrekistereihin ja postituslistoihin kerätään kauneushoitola asiakkaiden, sekä maahantuonnin yritysasiakkaidemme henkilötietoja, heidän omalla suostumuksellaan, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.
Yrityksen edustajat käyttävät yhdessä henkilötietojen käsittelyyn ja ylläpitämiseen seuraavia yrityksia:

Timma-palvelua, joka on Timma Oy:n tuottama ajanvaraus- ja asiakkuudenhoitojärjestelmä (lisätietoja: www.timma.fi).

Mail Chimp-postituslistoja (lisätietoja: https://mailchimp.com )

Hoitola-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden kanta-asiakkuuteemme käytämme Intellipocket Oy:n tuottamaa puhelimeen ladattavaa mobiilisovellusta. (lisätietoja: https://www.intellipocket.com/fi)

Kauneushoitola-asiakkaidemme tietoja kerätään myös heidän oman suostumuksensa mukaisesti kassaohjelmaamme, joka on Winhair Oy:n tuottama palvelu. (lisätietoja: http://www.winhair.fi)

Verkkokauppapalvelumme MyCashflow on tällä hetkellä avoinna kuluttajille ja jatkossa myös maahantuonnin jälleenmyyjille eli yritysasiakkaillemme. Palveluntarjoana toimii Pulse 247 Oy. (lisätietoja: www.mycahsflow.fi ja www.pulse247.fi)

Yritysasiakkaidemme rekisteri kirjautuu myös tuotelähetystemme kautta Posti Oy:n Smartship-palveluun. (lisätietoja: www.posti.fi)
Nämä kaikki yllämainitut yritykset noudattavat uutta GDPR:n määrittelemää lainsäädäntöä.
Rekistereiden ja postituslistojen sisältö :

Asiakasrekistereihin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Postituslistoille kerätään niiden asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet suostumuksensa listalle liittymiseen tilaamalla uutiskirjeen kotisivujemme kautta tai ottamalla meihin yhteyttä muulla tavoin. Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim. puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

Nimi. Puhelinnumero. Sähköpostiosoite. Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet. Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus. Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus.

Lisäksi Kauneuskeskus Eleganssi Oy voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

Osoite. Asiakkaan yleistiedot koskien tarjottavia palveluita. Kuinka monta kertaa asiakas on jättänyt saapumatta paikalle sovittuna ajanvarauksena. Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on. Asiakkaalle myönnetyt alennukset. Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi.

Rekisterin ja postituslistojen säännönmukaiset tietolähteet :

Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen, tilaa uutiskirjeen nettisivujemme kautta suostumalla postituslistallemme tai kun asiakas muulla tavoin luovuttaa yrityksellemme itsestään henkilötietoja.

Asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen:

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään Kauneuskeskus Eleganssi Oy:n toimesta. Edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojaus:

Kauneuskeskus Eleganssi Oy on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Lähtökohtaisesti ainoastaan yrityksen työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Kauneuskeskus Eleganssi Oy:n tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Tarkastusoikeus :

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö yritykselle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Tallennamme alle 18-vuotiaiden asiakkaiden tietoja yrityksen omiin asiakasrekistereihin vain vanhempien suostumuksella.

Tiedon korjaaminen :

Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää Kauneuskeskus Eleganssi Oy:ta korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

Muut oikeudet :

Kauneuskeskus Eleganssi Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Kauneuskeskus Eleganssi Oy sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin tai postituslistaan kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään niissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi asiakkailla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Evästeet ja Google Analyticks :

Käytämme yrityksemme nettisivuilla evästeitä ja Google analytics verkkosivujen kävijäseurantaohjelmaa taataksemme asiakkaillemme parhaimman palvelun. Enemmän tietoa käyttämästämme tiedoneruupalvelustamme vierailethan osoitteessa: https://www.google.com/analytics/fi-FI.

Jos sinulle herää mitään kysymyksiä tästä tietosuojakäytännöstä meihin saa yhteyden sähköpostitse: info@universalbeauty.fi

Ostoskorisi on tyhjä